Corona/Covid-19 Slagelse Helsemesse

Vi passer på hinanden.

For at passe på hinanden og undgå eventuel overførsel af Coronasmitten så gælder der følgende retningslinjer på Slagelse Helsemesse.
Retningslinjerne er udarbejdet efter de retningslinjer der foreligger fra erhvervsministeriet. Der tages forbehold for lempelser eller stramninger.

Fælles ansvar
Vi har alle ansvar for at sikre høj hygiejne og mindske risikoen for smittespredning
Dette gælder alle: udstillere, gæster og personale.
Vi kommer til at skilte med afstandsskilte, hygiejneskilte og andet materiale.

Krav om Corona pas
For at komme ind på messen skal der ved indgangen fremvises et gyldigt Corona pas som opnås ved:
– At kunne fremvise en negativ Corona test der ikke er ældre en 72 timer.  (vi anbefaler en PCR test pga større pålidelighed)
– Du kan finde teststeder i Slagelse ved at klikke her / Du kan bestille tid til PCR test ved at klikke her
eller
– At have været smittet med Corona indenfor de sidste 12uger
eller
– At være færdigvaccineret.

Mundbind/visir.
Som i dagligvarebutikker og detailbutikker er der påbud om at skulle bærer mundbind eller visir når man er gående eller stående.
Der vil være gratis mundbind ved indgangen.
Når man sidder eller ligger ned på en stand eller i foredragslokalet eller sidder i cafe-området er der ikke krav om at bruge mundbind.

Registrering af deltagere og gæster
Der bliver ved indgange til messen mulighed for frivilligt at registrere dit navn og din emailadresse i en database, sådan at vi kan kontakte dig, hvis det efterfølgende viser sig at der har været smitte på messen. Dine data vil blive slettet 30dage efter messen.
Vi følger alle persondatalovgivningens regler (GPRD).

Begrænsning af personer i Slagelse Musikhus
Der er et overordnet arealkrav på 4kvm pr person på en messen .
Det betyder at der maksimalt må lukkes 150 personer samtidigt ind i Slagelse Musikhus under afholdelse af messe.
Dette inkluderer gæster og deltagere med stand – Vi holder tal på dette ved indgangen.
Vi anbefaler at komme tidligt eller sent på dagen. Der vil være mest tryk på mellem kl.12-15.

Foredragslokalet.
Der gælder at arealkrav på 2kvm pr person i foredragslokalet, idet man er siddende under foredraget.
Der skal være 1meters afstand mellem stolene fra midten af en stol til midten af næste stol og foredragsholder skal holde 2 meters afstand til forreste række. Maksimalt antal personer samtidigt i foredragslokalet vil være 15.personer
Når man sidder ned i foredragslokalet er der ikke et overordnet krav om mundbind.
Foredragsholde bør holde 2meters afstand til 1.række og kan da undlade at bruge mundbind.

Afspritning af hænder
Alle spritter hænder af ved indgangen til Slagelse Musikhus. Der vil være opstillet håndsprit flere steder i foyeren og salen, samt i foredragslokalet. Vi anbefaler at bruge håndsprit tit i løbet af den tid du er på messen.

Afstand til andre
Der skal som udgangspunkt holdes mindst 1 meter afstand til folk du ikke er i smittefamilie med. Dette gælder alle – både deltagere og gæster på hele messens område. Vi beder om at du forsøger at huske dette bedst muligt.

Gangarealerne.
Vær opmærksom på om du står på gangarealerne sådan at andre ikke kan komme forbi dig. Står du i en lille gruppe, så stil jer venligst ud til den ene side, så andre trygt kan gå forbi. Opstillingen i salen er lavet så der er plads mod midten af salen.
Hold gerne til højre når du går i gangene.

Opbyggede stande – retningslinjer
På de opbyggede stande med skillevægge skal der være 2kvm pr person på standen.
Det betyder at der gælder dette maksimum personer samtidigt på en stand:
4kvm stand – 2 personer6kvm stand – 3 personer8kvm stand – 4 personer
Udstillerne skal sikre hygiejne på standen. Dvs aftørring af flader og afspritning af hænder og øvrigt materiale, inden der begyndes på en læsning/behandling. Foregår der behandlinger/læsninger med tæt -og fysisk kontakt med gæster, så skal behandleren bruge værnemidler. (engangshandsker, mundbind, ansigtsvisir m.m.)
Når man sidder ned eller ligger ned inde på en stand er der ikke et overordnet krav om mundbind.
Dog gælder det at hvis en udstiller ønsker at der bruges mundbind inde på standen, så skal dette respekteres.

Bordstande – retningslinjer
En bordstand må maksimalt bemandes med 2 personer, som primært skal opholde sig bag ved bordene.
For bordstande gælder det at hænder skal afsprittes inden man rører ved udstillede produkter som andre skal røre ved bagefter.
Dette gælder både for standholder og gæster.

Toiletter
Toiletterne vil jævnligt blive kontrolleret og der vil flere gange dagligt blive sprittet af.
Handikaptoilettet må kun bruges af handikappede / gangbesværede, samt gæster i højrisikogruppen.
Dette for at mindske risiko for smitte til denne gruppe.

Brug elektronisk betaling
Vi opfordrer jer til kunne bruge dankort eller mobilepay på messen.
Husk eventuelt at medbringe kontanter hjemmefra hvis du ikke har elektronisk betalingsmulighed.
Vi vil gerne undgå gentagne hævninger af kontanter ved vores entre bord – der vil blive opkrævet et hævegebyr på kr.5 ved hævning af kontanter ved entre bordet.

Alle disse retningslinjer er udformet for at vi trygt og sikkert kan holde messe, uden at bidrage til at starte nye smittekæder. – Vi passer på hinanden.

Lukket for kommentarer.