Viborg Helsemesse Corona/Covid-19 Retningslinjer

Vi passer på hinanden.

Fælles ansvar
– Vi har alle ansvar for at sikre høj hygiejne og mindske risikoen for smittespredning
– Dette gælder alle: udstillere, gæster og personale.
– Vi kommer til at skilte med afstandsskilte, hygiejneskilte og andet materiale.

Registrering af gæster og udstillere (frivilligt)
– Der bliver ved indgange til messen mulighed for at registrere dit navn og din email eller mobilnummer i en database, sådan at vi kan kontakte dig, hvis det efterfølgende viser sig at der har være smitte på messen. Dine data vil blive slettet senest en måned efter messen og er fortrolige og vil ikke blive delt med andre. Det er som skrevet frivilligt, vi vil dog anbefale gæster og udstillere lader sig registrere. (bliver der indført påbud om dette fra myndighederne ændres det fra frivilligt til påbudt registrering)

Afspritning af hænder
– Alle spritter hænder af ved indgangen. – Hver gang du går ind og ud af messen.
Der vil være kontrollant ved indgangen og ønsker man ikke at spritte hænder, så kommer man ikke ind. Dette gælder alle.

Mundbind
Der er påbud om at skulle bærer mundbind eller heldækkende ansigtsvisir på messen, da messen er et offentligt område – der udleveres gratis 1stk mundbind til alle ved indgangen, Ønskes flere mundbind kan de købes til kr.3 pr stk.
Bemærk at Mundvisir IKKE er godkendt som beskyttelse.
Bliver påbuddet ændret til en anbefaling, følger vi naturligvis dette.

Håndsprit på messen
– Der vil være opstillet håndsprit ved indgangen til messen, i salen, i foredragslokalerne, på toiletterne, ved cafeområdet

Afstand til andre
– Der skal som udgangspunkt holdes mindst 1 meter afstand til folk du ikke er i smittefamilie med. Dette gælder alle – både udstillere og gæster på hele messens område.
Mundbind / heldækkende Ansigtsvisir skal bæres når du er gående – sidder du ned på din stand må det gerne aftages. – blot du stadig bevarer mindst 1 meter til andre.

Begrænsning af personer i salene i Golf Salonen Viborg
Antal personer samtidigt i Golf Salonen sale m.m i messens åbningstid er 150 personer.
Dette inkluderer udstillere og gæster.- Vi holder tal på dette ved indgangen.

Foredragslokalerne
– Der skal være 1meters afstand mellem stolene fra midten af en stol til midten af næste stol og foredragsholder skal holde 2 meters afstand til forreste række.
– Deltagerne skal sidde ned under foredrag – og når man sidder, må mundbind/visir gerne tages af.
– P.t er rammerne at der kun må være 10 personer i foredragslokalerne (forsamlingsloftet)

Gangarealerne skal friholdes.
– Gangarealerne er ikke en del af standen og må ikke bruges af standens personale til ophold m.m. – der skal på gangarealerne være plads til at vores gæster kan holde minimum 1meter afstand i henhold til gældende vejledning fra Sundhedsstyrelsen. – Er du gæst på messen, så vær opmærksom på at du ikke står i en gruppe midt på gangarealerne så andre ikke kan komme forbi uden afstand – ryk ud til siderne.

Opbyggede stande (bemanding m.m.)
– På de opbyggede stande med skillevægge skal der kunne holdes mindst 1meters afstand.
Det betyder at der gælder dette maksimum personer (gæster og personale) samtidigt på en stand:
4kvm stand – 2 personer
6kvm stand – 3-4 personer
8kvm stand – 5-6 personer
10kvm stand- 7-8 personer
– Standholder skal sikre hygiejne på sin stand, dvs aftørring af flader og afspritning af hænder og øvrigt materiale, inden der begynder en læsning/behandling.
Standen skal selv medbringe håndsprit og øvrige rengøringsmidler
Er der i behandlinger/læsninger tæt -og fysisk kontakt med gæster, så anbefaler Sundhedsstyrelsen brug af værnemidler. (engangshandsker, mundbind, ansigtsvisir m.m.)
– Afsæt 5minutter til rengøring samt luft-udskiftning på standen mellem hver kunde.

Bordstande (bemanding m.m.)
– En bordstand må maksimalt bemandes med 2 personer som skal holde sig bag bordene.
– For bordstande gælder det at hænder skal afsprittes inden man rører ved udstillede produkter som andre skal røre ved bagefter. Dette gælder både for standholder og gæster.
Det er standholders ansvar og standen skal selv medbringe håndsprit til dette.

Fysisk og tæt kontakt – nej tak.
– Undgå fysisk kontakt – både med andre udstillere eller med gæster.

Betaling – Undgå kontanter
– Vi opfordrer jer til a bruge elektronisk betaling på messen (betalingskort og/eller MobilePay).
Standene anbefales at medbringe egne byttepenge hvis de også tager imod kontanter.
Vi vil gerne undgå gentagne hævninger af kontanter ved vores entre bord – der vil blive pålagt et hævegebyr på kr.5 ved hævning af kontanter ved entre bordet.
Der kan hæves ved indgangen med Visa-dankort, Mastercard m.m. og Mobilepay
(IKKE Dankort)

Alle disse retningslinjer er udformet for at vi trygt og sikkert kan holde messe, uden at bidrage til at starte nye smittekæder. – Vi passer på hinanden.

Lukket for kommentarer.